De Familie Vermeulen - Alflaar 32 te Berlaar - (laatste update : maandag 12 oktober 19hr20 met archief - geboortelijsten).

8 oktober 2009 - Reeds meer dan 100 jaar bestaat het huis van mijn ouders. Gelegen te Alflaar 32, met achter zich een rijke geschiedenis waarin ik U de weg zal wijzen. Ongeveer 20 jaar geleden werd de behoefte groter om meer te weten over mijn ouders, grootouders en nog verder weg in het verleden. In die tijd was het nog niet zo moeilijk om informatie te vergaren over personen, waar en wanneer ze geboren en overleden waren, met wie ze trouwden,....
Eerst deed ik opzoekingen in Brussel waar de microfiches bewaard werden van de archieven die niet meer in ons gemeentehuis te Berlaar bewaard werden. Ettelijke zaterdagen heb ik daar doorgebracht in de voormiddag tussen 9 en 12 uur, want langer was het daar niet open en tijdens de week moest ik heel de dag werken. Ik was alleen geinteresseerd in de personen met de naam Vermeulen uit Berlaar. Toen ik tenslotte alle microfiches bekeken had die daar bestonden voor de gemeente Berlaar, ben ik verder gaan zoeken naar Notariele actes. Zo belandde ik ergens in Antwerpen stad in een soort kerk waar ze die notariele actes bewaarden. In die tijd was de computer nog niet zo bekend, zodat ik alles met bic op papier overschreef. Nadien ben ik ook naar het Rijksarchief te Beveren-Waas (nabij Sint-Niklaas) gereden waar de gegevens van de provincie bewaard werden. Ook bezocht ik de dienst Bevolking van onze gemeente, waar ik vrij de bevolkingsregisters (geboortes en overlijdens) mocht raadplegen. Dat ware dikke boeken, vol met interessante gegevens.
Vandaag de dag is zoiets niet meer mogelijk. De wet op de privacy maakt het voor genealogen erg lastig om opzoekingen te doen.
Ook heb ik opzoekingen gedaan waar al die Vermeulens in Belgie wonen. Ik nam de telefoongidsen en noteerde in welke gemeente ze woonden. Dit noteerde ik op een kaart van Belgie en zo kreeg ik een overzicht.
Het viel me vooral op dat de Vermeulens meestal langs de rivieren woonden. Eigenlijk is dat wel logisch, want de naam Vermeulen is afkomstig van "van de meulen", wat zoveel betekend als "van de molen". Dit zijn niet de molens met wieken zoals we die nu vooral kennen, maar watermolens die langs rivieren en beken stonden om koren te malen. De watermolens waren de voorganger van de molens met wieken die we nu nog talrijk in onze kempen zien.

Op www.familienaam.be kan u de geografische verspreiding van de naam "Vermeulen" bekijken (gegevens van 1998 !!)

Wat mij vooral opviel op de kaart die ik zelf tekende, was dat ze vooral langs de Schelde, Leie, Waasland, Rupel en zo voort via de Grote Nete richting Kempen woonden.

Wat is het doel van deze website :

- in de eerste plaats op zoek gaan naar mijn voorouders. Mijn eigen ouders (Vemeulen Alphonsus en Bouwen Regina Magdalena) ken ik goed. Ook hun broers en zusters ken ik of heb ik gekend als ze overleden zijn. Alleen mijn grootouders heb ik niet gekend. Die zijn gestorven ongeveer 1 jaar voor ik geboren werd op 26 juni 1958. We gaan dus op zoek naar al wie voor mijn ouders op Alflaar geleefd hebben.
De stamboom van mijn moeder is redelijk uitgebreid, er ontbreken nog wel de kinderen die in de laatste 20 jaar geboren werden.
De stamboom van mijn vader is in volle ontwikkeling. Meer hierover later....


Foto's :

- verzekeringspapier 1 van Vermeulen Louis (mijn grootvader) uit 1929
- verzekeringspapier 2 van Vermeulen Louis (mijn grootvader) uit 1929
- verzekeringspapier 3 van Vermeulen Louis (mijn grootvader) uit 1929
- verzekeringspapier 4 van Vermeulen Louis (mijn grootvader) uit 1929
- luchtfoto van de gebouwen op Alflaar (situatie op 1987)
- wie heeft wat op alflaar ? - ondertussen werd het niet bebouwde terrein van Eduard en Gustaaf verkaveld in 3 stukken en openbaar verkocht. Op 8 oktober 2009 werd er al 1 huis gebouwd op het meest linkse terrein (vlak naast de Warre)
- mijn vader Vermeulen Alfons - Er bestaan maar weinig foto's van mijn vader. Hij overleed toen ik 10 jaar was en in het 3de leerjaar zat. Ik heb maar weinig herinneringen aan hem overgehouden.
- Alflaar in het jaar 1778  (Melkouwen werd toen Marckaever genoemd)
- Alflaar in het jaar 1778 (ingezoomd)
- Alflaar in het jaar 1778 (ingezoomd met uitleg)
- verzekeringspapier 1 Van Vermeulen Louis (mijn grootvader) uit 1923
- verzekeringspapier 2 Van Vermeulen Louis (mijn grootvader) uit 1923
- verzekeringspapier 3 Van Vermeulen Louis (mijn grootvader) uit 1923
- verzekeringspapier 4 Van Vermeulen Louis (mijn grootvader) uit 1923
- verzekeringspapier 5 Van Vermeulen Louis (mijn grootvader) uit 1923
- foto 1954 : mijn grootvader met wandelstok vooraan in het midden en aan zijn linkerkant zijn 2de vrouw : Maria Rosalia Van Hoof
- mijn grootvader en zijn vrouw Maria Rosalia Van Hoof
- foto bed : mijn grootouders Vermeulen Louis en Rosalia Van Hoof samen in bed
- boerderij : aan de achterkant (ongeveer 1960 ?)
- boerderij : schuur en stal met aan de overzijde van het straat de weiden.
- mijn moeder : Bouwen Regina Magdalena
- mijn vader : Vermeulen Alfons
- zicht op weiden : links grond van Jules en rechts het kot van Warre
- hondenhok : toen hadden ze ook al een waakhond
- jos :  dat ben ik in mijn jeugdjaren (lagere school)
- mijn vader in de muziekband - 1 (de persoon helemaal rechts)
- mijn vader in de muziekband - 2 (helemaal rechts)
- mijn vader in de muziekband - 3 (4de van links)
- mijn vader in de muziekband - 4 (helemaal rechts)
- pasfoto Rosalia Van Hoof
- pasfoto Vermeulen Louis (grootvader)
- mijn vader : Vermeulen Alfons
- onbekend 1 : mijn vader Alfons Vermeulen op 19-jarige leeftijd
- onbekend 2 Staf, Warre of Jules Vermeulen
- Vermeulen Irma (zuster van mijn vader)
- Vermeulen Kristin (mijn nicht, dochter van Staf Vermeulen)
- mijn moeder met dochter Dian op kermis

- huis van mijn ouders 1 : 50 jaar getrouwd ??
- huis van mijn ouders 2 : voorzijde huis met haag
- huis van mijn ouders 3 : achterzijde aan kippenhok
- huis van mijn ouders 4 : links stal en rechts de schuur
- doodsprentje van mijn grootvader (Louis Augustinus Vermeulen)
- doodsprentje van Maria Rozalia Van Hoof (2de vrouw van Louis Augustinus Vermeulen)
- oorkonde Plechtige Communie van mijn Vader Alfons Vermeulen (april 1935)
- rijbewijs van mijn vader (26 maart 1943 - hij was toen 19 jaar)
- getuigschrift Vermeulen Irma (zuster van mijn vader - 2 mei 1923)
- mijn vader Alfons Vermeulen met 1 van zijn kinderen Louis ofwel ikzelf (bij mij thuis te Sparrenweg)
- Bouwen Malvin (zuster van mijn moeder) voor mijn huis te Sparrenweg toen ze daar tijdelijk in woonde (rond 1957 ??)
- Irma Vermeulen (van links naar rechts : Pastoor Louis Vermeulen (broer van mijn vader), Irma Vermeulen (zuster van mijn vader), Dille Lode (echtgenoot van Irma), Vermeulen Diane (mijn zuster) en ikzelf - foto van mei 1971
- mijn moeder Bouwen Lein bij haar thuis op Alflaar (foto mei 1971)
- ik pas geboren op 26 juni 1958
- foto mei 1971 : van linksaf : ik, mijn zuster Diane en mijn moeder Bouwen Regina (Lein)
- en mezelf alleen geposeerd (12 jaar oud)
- verzekeringspapier (bovenste deel) uit 1938 van mijn grootvader
- verzekeringspapier (onderste deel) uit 1938 van mijn grootvader
- kaart van omstreken uit 1695

- en hier de hele kaart

...... meer foto's.............


ARCHIEF Vermeulen Jozef - Sparrenweg 11 - 2590 BERLAAR - Tf 015-236288 - mail : sparrenweg@gmail.com
(opzoekingen van 1989)

- overzicht 1a - bovenste pagina (met daarop rechtsboven mijn grootvader Ludovicus Augustinus Vermeulen)
- overzicht 1b - onderste pagina
- overzicht Adrien Vermeulen getrouwd met Van Hool Maria Theresia
- overzicht Adrianus Vermeulen (1743 - 5 november 1818)

GEBOORTES UIT HET PAROCHIEREGISTER van Berlaar (periode 1600 - 1700) :
- blad 1 - blad 2 - blad 3 - blad 4 - blad 5 - blad 6 - blad 7 - blad 8 - blad 9 - blad 10